Vertrouwenspersoon en VOG

Vertrouwenspersoon

Wist je dat je bij Jong Nederland Bakel gebruik kan maken van een vertrouwenspersoon?

Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen leden, ouders maar ook leiding en andere belanghebbende terecht. Zo kun je terecht met vragen, dilemma’s en klachten, maar ook bij vermoedens met betrekking tot grenzen, grensoverschrijdingen en seksueel misbruik.

Door gebruik te maken van een vertrouwenspersoon hopen wij deze onderwerpen bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersoon gaat desgewenst samen met de melder in gesprek om tot een wenselijk vervolg te komen.

Onze vertrouwenspersoon is Ellen Flinkers.
Stuur gerust een appje naar 0651987437 en dan neemt Ellen contact met je op!


VOG

Jong Nederland Bakel is een stichting met vrijwilligers en die vormen het hart van onze club. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet kunnen genieten van bijvoorbeeld groepsavonden en kampen. Ons uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden.

Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger bij ons kan worden.

Het aannamebeleid vrijwilligers bestaat uit:

  • Navraag wie de persoon is en wat voor achtergrond die heeft.
    Denk hierbij aan opleiding, werk etc.
  • Een proefperiode waarin de nieuwe vrijwilliger samen met alle andere werkzame vrijwillers opzoek gaan naar een wederzijdse klik.
  • Het bekend maken en ondertekenen van de gedragsregels.
  • Het aanvragen van een VOG.

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Uit een VOG blijkt dat je (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis (dit is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid) of je strafbare feiten op je naam hebt staan, die een risico vormen voor de functie, of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. Justis is de enige instantie die VOG-aanvragen behandelt en de VOG afgeeft.

Als het aannamebeleid vrijwilligers voldaan en gecontroleerd is kun je bij ons vrijwilliger worden.